23-05-95 aydınlatma sanayi (yapay ışık) dükkanın personel için karakteristik görsel çalışma (2003) İhtiyaç olmalıdır Toplam aydınlatma sisteminin çalışma yüzeyi üzerinde iş hassas ve aydınlatma olarak tanımlanan en az 300 lüks aydınlatma katsayısı dalgalanma kesik göre % 15'den fazla olmamalıdır.


Ayrıca bu tip iş sırasında renk oluşturma için yüksek gereksinimlerini karşılamak gerekir, boya verme endeksi 80-89 (1B) daha az olmalıdır.


LED ışık kaynakları, SNiP'nin gerekli tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.


Bu projede demirbaşların düzenlemesi ve aydınlatma mühendisliği hesaplaması yapılmaktadır. MTP 120X2 kullanılan taslak lambaları (LPO analog 02 2H36)


 

Aydınlatma tekniği hesaplama hizmetleri